TÍNH CUNG MỆNH

Nam sinh trước năm 2000:

Lấy 100 trừ 2 số cuối năm sinh, rồi chia 9. Nếu chia hết là Ly, dư 1 là Khảm, 2 Khôn, 3 Chấn, 4 Tốn, 5 Khôn, 6 Càn, 7 Đoài, 8 Cấn.

Ví dụ: Nam 1976

(100-76)/9 dư 6: Càn.

Nữ sinh trước năm 2000:
Lấy 2 số cuối năm sinh trừ 4, chia 9. Nếu chia hết là Ly, dư 1 Khảm, 2 Khôn,  3 Chấn, 4 Tốn, 5 Cấn, 6 Càn, 7 Đoài, 8 Cấn.

Ví dụ: Nữ 1976

(76-4)/9 chia hết:  Ly.

Đặt hình cung mệnh vào chính giữa mặt bằng nhà và xoay hình cung mệnh cho hướng Bắc trùng với hướng Bắc thực. Phần mặt bằng nhà trong màu đỏ là cung tốt,  đen là cung xấu.

Chọn cung tốt, hướng tốt (đỏ) cho giường, sofa, bàn thờ, cửa chính. Chọn cung xấu, hướng xấu (đen) cho toilet, giặt.

 

Bếp là cửa ra của suy khí cần "tọa hung hướng cát" tức là vị trí bếp nằm trong cung xấu nhưng hướng về hướng tốt (hướng lưng người nấu quay về hướng tốt)

Đông tứ trạch:
Chấn, Tốn, Ly, Khảm

 

 

 

 

Tây tứ trạch:

Càn, Khôn, Cấn, Đoài

Công ty TNHH TM&DV Xuất Nhập Khẩu NỘI THẤT ĐẸP

noithatdep.net 2018