Minimalism là phong cách nghệ thuật đương đại theo hướng tối giản các yếu tố không cần thiết với tiêu chí “Ít là đẹp” (less is more).

Maximalism trái ngược với Minimalism với tiêu chí “Nhiều là đẹp” (more is more).

noithatdep.net 2018