[.]
PHONG THUỶ.

Chọn hướng theo cung mệnh

Nam (sinh trước 2000):

Lấy 100 trừ 2 số cuối năm sinh, rồi chia 9. Nếu chia chẵn là Ly, dư 1 là Khảm, 2 Khôn, 3 Chấn, 4 Tốn, 5 Khôn, 6 Càn, 7 Đoài, 8 Cấn.

 

Ví dụ: Nam 1976

(100-76)/9 dư 6: Càn.

 

Nữ (sinh trước 2000):
Lấy 2 số cuối năm sinh trừ 4, chia 9. Nếu chia chẵn là Ly, dư 1 Khảm, 2 Khôn,  3 Chấn, 4 Tốn, 5 Cấn, 6 Càn, 7 Đoài, 8 Cấn.

 

Ví dụ: Nữ 1976

(76-4)/9 chia hết:  Ly.

 

CHỌN HƯỚNG THEO CUNG MỆNH.

Đặt hình cung mệnh vào giữa mặt bằng nhà. Xoay hình cung mệnh cho hướng Bắc trùng với hướng Bắc thực tế. Phần mặt bằng nhà trong màu đỏ là cung tốt,  đen là cung xấu.

 

Chọn cung tốt, hướng tốt (đỏ) cho giường, sofa, bàn thờ, cửa chính. Chọn cung xấu, hướng xấu (đen) cho toilet, giặt.

 

Bếp là cửa ra của suy khí cần "tọa hung hướng cát" tức là vị trí bếp nằm trong cung xấu nhưng hướng về hướng tốt (hướng lưng người nấu quay về hướng tốt)

 

 noithatdep.net@gmail.com 
 090 838 1212 
  451/11A Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM
PHONG THUỶ.
CHỌN HƯỚNG THEO CUNG MỆNH.
 noithatdep.net@gmail.com 
 090 838 1212 
  451/11A Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM
PHONG THUỶ.
CHỌN HƯỚNG THEO CUNG MỆNH.
 noithatdep.net@gmail.com 
 090 838 1212 
  451/11A Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM